• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
    Національної академії наук України

    Положення про Комісію з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин в ІЕЗ

    29/12/2020

    Положення про Комісію з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин в ІЕЗ