• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Відділ плазмово-шлакової металургії

  Шаповалов Віктор Олександрович

  Завідувач відділу, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук,

  професор, заступник директора ІЕЗ ім. Є.О. Патона з наукової роботи.

  Склад підрозділу

  Загальна чисельність працівників 26, у тому числі 5 доктора наук, 10 кандидатів наук.

  1. 1
   Шаповалов Віктор Олександрович

   Завідувач відділу,  член-кореспондент НАН України,

   доктор технічних наук, професор, заступник директора ІЕЗ ім. Є.О. Патона з наукової роботи

   Тел.: +38 044 205-23-41

   shapovalov@paton.kiev.ua

  2. 2
   Біктагіров Фаріт Камілович

   Тел.: +38 044 205-20-90

   biktagirov@paton.kiev.ua

  3. 3
   Протоковілов Ігор Вікторович
  4. 4
   Никитенко Юрій Олександрович

   Тел.: +38 044 205-24-02

   nikitenko@paton.kiev.ua

  Рік заснування – 1968 р.

  +38 044 205-22-57,
  +38 044 205-23-41

  Напрями діяльності
  У відділі здійснюються дослідження та розробки в галузі спеціальної металургії, серед яких:

  – дослідження фізико-хімічних процесів у системі газ-шлак-метал при електрошлаковому, плазмово-дуговому, індукційному та комбінованому нагріві;

  – плазмово-індукційне вирощування крупних профільованих та у вигляді тіл обертання монокристалів вольфраму та молібдену.

  – дослідження і розробка методів впливу на структуроутворення крупних металевих зливків, розлитих у виливницю, та при їх отриманні із застосуванням електрошлакових технологій.

  – розробка електромагнітних методів управління кристалізацією металевих матеріалів при електрошлакових технологіях;

  – розробка електрошлакових технологій зварювання та плавки титанових сплавів;

  – одержання швидкозагартованих металевих матеріалів з дрібнозернистою і аморфною структурою при використанні плазмово-дугового та індукційного нагріву;

  – дослідження процесу плазмово-дугового легування сталі азотом;

  – розробка та випробування плазмово-дугових джерел нагріву;

  – розробка нових та удосконалення існуючих технологій переробки промислових металевих та металовміщуючих відходів;

  – компактування дрібнодисперсних металевих матеріалів (відсів титанової губки, металева стружка тощо) під дією сили струму з отриманням витратних заготовок для подальшого перплаву.

  Ресурси відділу
  Відділ має унікальне металургійне устаткування для проведення технологічних досліджень і дослідно-промислового виробництва металів і сплавів, зокрема:

  – плазмово-дугова установка ОБ-1957 для оплавлення та рафінування поверхні зливків;

  – плазмово-дугова піч УПП-3 для рафіную чого переплаву;

  – плазмово-дугова установка ОП-133для отримання швидкозагартованної стрічки та луски;

  – стенд для випробовування надпотужних плазмотронів;

  – плазмово-індукційна установка для вирощування крупних профільованих та у вигляді тіл обертання монокристалів вольфраму та молібдену;

  – установка для камерного електрошлакового переплаву високореакційних металів і сплавів під впливом зовнішніх магнітних полів в контрольованій атмосфері;

  – установка для електрошлакового зварювання металів і сплавів;

  – установка електрошлакового переплаву на базі апарату А-550;

  – електрошлакова тигельна піч на базі апарату А-550 для переробки промислових відходів різних металів та металовміщуючих матеріалів;

  – установка індукційної плавки в секційному кристалізаторі металів і сплавів.

  Найважливіші досягнення
  За час існування відділу було розроблену технологій в області спеціальної металургії. Найважливіші серед них приведено нижче.

  1. Порційна електрошлакова відливка великих зливків (ПЕШВ). Технологія призначена для отримання великих сталевих ковальських зливків із високою фізичною та хімічною однорідністю без грубих усадочних і лікваційних дефектів.
  2.  Електрошлаковий обігрів і підживлення надливів крупних зливків. Технологія призначена для поліпшення якості сталевих зливків і зменшення маси їх надливу (головної частини).

  3. Плазмово-індукційне вирощування супервеликих профільованих (пластина) і у вигляді тіл обертання (циліндр, конус, тигель, тощо) монокристалів вольфраму і молібдену. Спосіб дозволяє отримувати крупні монокристали для наукових досліджень і виготовлення спеціальних виробів, що використовуються у військовій і аерокосмічній області, оптиці, ядерній енергетиці, рентгенотехніці, електроніці і т.д.

  1. Отримання швидкозагартованих сплавів із дрібнозернистою та аморфною структурою. Технологія дозволяє отримувати металеві матеріали (стрічка, луска і т.п.) з дрібнозернистою та аморфною структурою, що використовуються при виготовленні сплавів з ефектом пам’яті форми, магнітних сплавів, композитних матеріалів.
  2. Плазмово-дугове легування сталі азотом. Технологія призначена для виплавки сталей і сплавів до складу яких входить азот як легуючий елемент.
  3. Плазмово-дугова гарнісажна плавка тугоплавких металів і сплавів. Технологія призначена для отримання виливок із тугоплавких металів, сплавів, феросплавів і комплексних лігатур, що містять рідкісні та рідкоземельні метали
  4. Плазмово-дуговий переплав поверхневого шару зливків. Це безвідходна технологія усунення газових дефектів, крупних неметалевих включень і оксидних плівок, які утворюються в зовнішньому шарі зливків і заготовок у процесі їх формування.
  5. Плазмово-дугова технологія легування поверхневого шару заготовок. Призначена для проведення процесів легування або дисперсійного зміцнення поверхневого шару зливків, виливок, пласких і циліндричних поверхонь деталей, отримання багатошарових матеріалів (біметалів).

  1. Плазмово-дуговий переплав сталі та сплавів у інертній і водневій атмосфері з використанням шлаку. Процес призначений для рафінуючого переплаву сталей і сплавів, технології виробництва яких не забезпечують високої чистоти металу за вмістом кисню та неметалевих включень.

  1. Електрошлакова плавка і рафінування некомпактних відходів нержавіючих сталей, жароміцних сплавів, кольорових металів. Технологія призначена для переробки некомпактних промислових металевих відходів (стружка, висічка, обрізки, тощо), що утворюються при механічній обробці напівфабрикатів та заготовок, з отриманням якісних металів та сплавів.

  1. Електрошлакова переробка мінеральної сировини і промислових відходів. Технологія призначена для виплавки з використанням електрошлакової технології феросплавів і лігатур із мінеральної сировини і різноманітних металовміщуючих відходів.
  2. Технологія магнітокерованої електрошлакової плавки (МЕП) титанових сплавів. Технологія МЕП призначена для виплавки зливків і слябів з титанових сплавів широкої номенклатури (чистий титан, багатокомпонентні титанові сплави, сплави системи Ti-Ni, Ti-Al та ін).

  1. Індукційний переплав металів і сплавів у секційному кристалізаторі (ІПСК). Використовується для виплавки та рафінування складнолегованих сплавів, утилізації та рафінування відходів металургійного виробництва. Може використовуватись для переплава дорогоцінних металів і сплавів, вирощування металевих монокристалів.
  2.  Технологія електрошлакового зварювання титанових сплавів товщиною до 350 мм. Технологія призначена для зварювання за один прохід деталей і вузлів товщиною 40…350 мм з титану і його сплавів при виконанні стикових, кутових і таврових з’єднань.

  1. Електротермічне компактування металевої шихти і струмопровідних матеріалів. Технологія призначена для переробки некомпактних металевих матеріалів (вторинної сировини) і полягає в суміщенні процесу пресування з електричним нагрівом з метою отримання щільних пресованих заготівок (електродів) для подальшого переплаву.

  Відзнаки наукових співробітників
  Співробітники відділу за високі наукові досягнення були відзначені державними і академічними нагородами та нагородами вищих навчальних закладів.

  Академічні нагороди:

  1. Премія ім. Є.О. Патона Національної академії наук України, 08.02.2017р.
  2. Відзнака Національної академії наук України «За наукові досягнення», 23.10.2020 р.

  Нагорода вищого навчального закладу:

  Премія Національного технічного університету України ім. Ігоря Сікорьского «Київський політехнічний інститут», 30.06.2015 р.

  Державні нагороди:

  1. Почесна грамота Голови міста Києва, 10.09.2009 р.
  2. Державна премія України в галузі науки і техніки, 2012 р.
  3. Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, 24.04.2019 р.
  4. Грамота Голови Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», 16.11.2019 р.
  5. Почесне звання:”Заслужений діяч науки і техніки України» , 22.01.2021р.

  Підготовка наукових кадрів та викладацька діяльність співробітників
  Співробітники відділу Шаповалов В.О., Протоковілов І.В., Біктагіров Ф.К., Никитенко Ю.О., Якуша В.В. здійснюють підготовку аспірантів за спеціальністю “Металургія”, зокрема викладають наступні дисципліни:

  – фізика рідкого стану і металургійна спадковість;

  – термодинаміка і кінетика металургійних процесів;

  – основи структуроутворення металів і сплавів;

  – спеціальні металургійні технології;

  – структура та властивості матеріалів;

  – методологія наукових досліджень;

  – методи дослідження металів і сплавів;

  – методи підвищення ефективності металургійного виробництва

  – методи отримання металів і сплавів.

  Сумісник у відділі Могилатенко В.Г. є доцентом кафедри «Ливарного виробництва» Національного технічного університету України ім. Ігоря Сікорського «КПІ».

  Поточні проекти та проекти, що виконувалися протягом останніх 5 років

  1. Дослідження процесів плавлення та кристалізації металу при плазмово-дуговій та електрошлаковій виплавці злитків із відходів тугоплавких, високореакційних і жароміцних металів та сплавів і плазмово-індукційному вирощуванні крупних профільованих монокристалів вольфраму та молібдену (2019-2021 р.р.).
  2. Розробка наукових та технологічних засад структуроутворення супервеликих монокристалів вольфраму у вигляді тіл обертання з пошаровим формуванням в умовах плазмово-індукційного нагріву (2017-2021 р.р.).
  3. Розробка інноваційної 3D-технології вирощування монокристалічних тиглів із вольфраму (2021 р.).

  Перспективні розробки

  1. Фізичні і металургійні принципи придушення лікваційних процесів в крупних зливках складнолегованих сталей і сплавів із залученням плазмово-дугових і електрошлакових технологій.
  2. Дослідження та розробка процесів виплавки зливків та виробництва порошків сплавів Ti-Ta для біомедичного використання.
  3. Розвиток технологій легування, виплавки і термомеханічної обробки високоазотистих сталей з використанням плазмово-дугових і електрошлакових технологій.
  4. Удосконалення технології вирощування крупних монокристалів тугоплавких металів.

  Найважливіші публікації
  Монографії

  1. В.О. Шаповалов, І.В. Шейко, Г.О. Ремізов. Плазмові процеси та устаткування в металургії (Підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів). – Київ, «Хімджест», 2012 р.
  2. Б.Е. Патон, Г.М. Григоренко, И.В. Шейко, В.А. Шаповалов и др. Плазменные технологии и оборудование в металлургии и литейном производстве. – Киев, «Наукова думка», 2013 р. (Переопублікована в КНР у 2018 р.).
  3. Б.Е. Патон, В.А. Шаповалов, Г.М. Григоренко, И.В. Шейко, и др. Плазменно-индукционное выращивание профилированных монокристаллов тугоплавких металлов. – Киев, «Наукова думка», 2016 р.

  Статті (вибрані)

  1. I. Protokovilov, V. Shapovalov, V. Porokhonko. Effect of layer-by-layer formation of ingot during electroslag remelting on the quality of its surface and solidification structure // Ironmaking & Steelmaking. 2021, Vol. 48, No. 1, 62–68.
  2. Шаповалов В.О., Шейко І.В., Якуша В.В., Гніздило О.М., Никитенко Ю.О. Інноваційна технологія та устаткування для вирощування супервеликих монокристалів тугоплавких металів. Сучасна електрометалургія, 2020, №1, С. 26-31.
  3. I.Protokovilov, A.Nazarchuk, V.Porokhonko. ESR of titanium with electromagnetic effect on metal solidification / Proceedings of the Medovar memorial symposium. Kyiv, Ukraine, June 7-10, 2016, Р. 110-115
  4. Шаповалов В.О. Наукові основи дугових адитивних технологій у спецелектрометалургії та електрозварюванні. Вісник Національної академії наук України. – 2018. – №7. – С. 33 – 39.
  5. Биктагиров Ф.К., Шаповалов В.А., Гнатушенко А.В., Качан Р.Ю. Компьютерное моделирование формирования 50 тонного листового слитка. Металл и литье Украины. 2019, № 5-6, стр. 1-7.
  6. Веретільник О.В., Біктагіров Ф.К., Шаповалов В.О., Гнатушенко О.В., Ігнатов А.П. Технології переробки металевої стружки. Сучасна електрометалургія, 2020, № 2, С. 31-38.
  7. Шаповалов В.О., Никитенко Ю.О., Якуша В.В., Гніздило О.М. Manufacture of super large tungsten single crystals in the form of rotation bodies. Питання атомної науки і техніки. 2020. №1 (125), С. 60-63.
  8. Шаповалов В.О., Григоренко Г.М., Никитенко Ю.О., Якуша В.В., Гніздило О.М., Шаповалов Є.В. Suppression of segregation and control of the structure of ingots and casting. Питання атомної науки і техніки. 2020. №1 (125), С. 106-108.
  9. Протоковилов И.В., Петров Д.А., Порохонько В.Б., А.Т. Назарчук. Технологические и металлургические особенности выплавки слитков титановых сплавов в электрошлаковых печах камерного типа // Современная электрометаллургия. – 2018. – №2. – С.45–51.
  10. Бурнашев В.Р., Никитенко Ю.О., Якуша В.В., Шейко І.В., Жиров Д.М. Деякі аспекти виплавки високоазотистої сталі Х21Г17АН2 у плазмово-дуговій печі. Сучасна електрометалургія, 2020, №2, С. 23-26.
  11. Шаповалов В.О. Дугові металургійні плазмотрони. Сучасна електрометалургія, 2020, №4, С. 23-27.
  12. Гниздыло. А.Н., Якуша В.В., Шаповалов В.А., Карускевич О.В., Никитенко Ю.А., Козуб Н.В. Математическая модель плазменно-индукционного процесса выращивания монокристаллов тугоплавких металлов. Современная электрометаллургия – 2018, №1. 28-36.
  13. Протоковилов И. В., Порохонько В.Б., Биктагиров Ф.К., Качан Р.Ю., Гнатушенко А.В. Физическое моделирование кристаллизации слитков в изложнице в условиях электрошлакового обогрева и подпитки // Современная электрометаллургия. – 2019. – №3. – С.3–9.
  14. Гниздыло. А.Н., Якуша В.В., Шаповалов В.А., Карускевич О.В., Никитенко Ю.А., Козуб Н.В. Математическая модель плазменно-индукционного процесса выращивания монокристаллов тугоплавких металлов. Современная электрометаллургия – 2018, №1. 28-36.

   

  Патенти (вибрані)

  1. Шаповалов Виктор, Биктагиров Фарит, Гнатушенко Александр. Способ получения стальных слитков. Патент КНР ZL2018 1 1041752.7. Опубл. 02.06.2020г.
  2. Шаповалов В.О., Колесниченко В.І., Гніздило О.М., Якуша В.В., Карускевич О.В. Патент України на винахід UA 95541. Спосіб виготовлення тиглів, посудин, труб та профільованих виробів з тугоплавких матеріалів з монокристалічною, полікристалічною та певною структурою. Опубл. 10.08.2011, бюл. №15.
  3. Протоковілов І.В., Шаповалов В.О., Назарчук О.Т., Порохонько В.Б. Спосіб електрошлакового переплаву. Патент України на винахід UA 119931. Опубл. 27.08.2019, бюл. № 16.
  4. Протоковілов І.В., Порохонько В.Б. Спосіб магнітокерованої електрошлакової плавки. Патент України UA 123715 U. Опубл. 12.03.2018, бюл. № 5.
  5. Григоренко Г.М., Костін В.А., Григоренко С.Г., Шаповалов В.О., Ахонін С.В., Пікулін О.М. Спосіб адитивного виробництва металевих 3D-виробів. Патент України на корисну модель UA 143235. Опубл. 27.07.20, Бюл. 14.