• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Відділ технологічної міцності і технології зварювання сталей підвищеної міцності

  Скульський Валентин Юрійович

  Скульський Валентин Юрійович

  В.о. завідувача відділу, доктор технічних наук, старший науковий співробітник,
  лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

  Склад підрозділу

  Загальна чисельність працівників 14, у тому числі:

  2 доктора наук; 3 кандидата наук, 3 молодих вчених

  1. 1
   Скульський Валентин Юрійович

   В.о. завідувача відділу, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

   Тел.: +38 044 205-21-22

   E-mail: vsku@paton.org.ua

  2. 2
   Іваненко Тетяна Валентинівна

   Заступник в.о. зав. відділу

   Тел.: +38 044 205-24-15

   E-mail: tiva@paton.org.ua

  3. 3
   Касаткін Олег Георгійович

   провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, старший науковий співробітник,
   лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

   Тел.: +38 044 205-22-70

   E-mail: kasatkin@paton.org.ua

  4. 4
   Царюк Анатолій Корнійович

    провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,

   лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

   Тел.: +38 044 205-24-28

   E-mail: tsaryuk@paton.org.ua

  5. 5
   Захаров Леонід Семенович

   старший науковий співробітник.

   кандидат технічних наук ,

   Тел.: +38 044 205-22-70

   E-mail: leza45@gmail.com

  6. 6
   Єлагін Валерій Павлович

    старший науковий співробітник,

   кандидат технічних наук,

   Тел. +38 044 205-21-92

   E-mail: velel@ukr.net

  7. 7
   Німко Максим Олександрович

   молодший науковий співробітник,

   лауреат премії президента України для молодих вчених, стипендіат НАН України

   Тел. +38 044 205-21-92

   E-mail: maxim.nimko@gmail.com

  8. 8
   Гаврик Андрій Романович

   молодший науковий співробітник

   Тел. +38 044 205-25-23

   E-mail: big-gavrikandrey@bigmir.net

  9. 9
   Моравецький Сергій Іванович

   молодший науковий співробітник

   Тел. +38 044 205-20-21

   E-mail: box@i.ua

  Відділ створено у 1959 р. з метою розвитку матеріалознавчої та науково-технічної бази процесів ручного та механізованого зварювання компонентів устаткування та елементів трубопроводів у енергетичному, атомному та хімічному машинобудуванні.

  Клас і легування досліджуваних матеріалів:

  Теплотривкі і жароміцні сталі перлітного, бейнітного, мартенситного класів складних систем легування з вмістом хрому від ~ 0,5 … 07 до 9 … 12% (12MX, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 15Х2МФА, 15Х2НМФА, 10ГН2МФА, 25Х2НМФА, 15Х5М, X10CrMoVNb91 (типу 10Х9МФБ), 20Х13 , 15Х11ВНМФ і ін.)

  +38 044 205-21-22
  Найважливіші досягнення
  Найважливіші досягнення у науковій та науково-технічній діяльності

  Встановлено  фізико-металургійні фактори, що спричиняють локальні пошкодження  зварних з’єднань трубопроводів АЕС з різнорідних сталей. Обґрунтовано захід з підвищення їх стійкості проти утворення експлуатаційних дефектів.

  Розроблена, атестована і впроваджена на АЕС технологія автоматичного аргонодугового зварювання у вузьку розробку кромок елементів ГЦТ Ду 850 при заміні парогенераторів ПГВ-100М.

  Створена технологія ремонтного зварювання без наступної термічної  обробки корпусних деталей парових турбін із  теплостійких сталей.

  Досліджено особливості фізико-хімічних процесів, що обумовлюють утворення тріщин повторного нагріву (тріщин термічної обробки)  у зварних з’єднаннях теплостійких сталей і розроблено заходи для їх попередження стосовно виготовлення енергообладнання.

  Вивчено закономірностей формування структури і властивостей зварних з’єднань сталей різних структурних класів для компонентів обладнання енергоблоків ТЕС з надкритичними параметрами пари.

  Розроблено  і впроваджено технологічні процеси  зварювання і термічної обробки зварних з’єднань різнорідних сталей стосовно виготовлення діафрагм  парових турбін і зварювання корпусних елементів турбін з паропроводом з високохромистої сталі.

  Створено і впроваджено технологічний процес зварювання комбінованих роторів потужних парових турбін.

  Основні напрями діяльності:
  – Розробка нормативної документації на зварювальні роботи

  – Розробка і атестація зварювальних процесів

  – Дослідження зварюваності сталей і зварювально-технологічних властивостей  зварювальних матеріалів.  Вивчення технологічної міцності зварних з’єднань.

  – Розробка зварювальних матеріалів

  – Вивчення службових властивостей зварних з’єднань

  – Розробка технології ремонту устаткування із теплотривких сталей

  – Металографічні дослідження зварних з’єднань. Вивчення закономірностей

  фазових перетворень і формування структури

  – Вивчення процесів при відпустці сталей і їх зварних з’єднань, схильності до теплової крихкості і утворенню тріщин повторного нагріву.

  Публікації
  Основні публікації за проблемною тематикою за 2016-2020 рр.

  Монографії :

  1. Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності Об’єднаної енергетичної системи України, Є. І. Сокол, А.К. Царюк, О. Ю. Черкаський, О. О. Линник, Г. І. Іщенко, І. Г. Сирота, В. В. Галат, О. М. Вакуленко, Т. С. Ієрусалімова  / Під заг. ред. член-кореспондента НАН України, докт. техн. наук, професора Сокола Є. І. – Харків: ФОП Панов А. М., 2017, – 236 с.
  2. Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій: монографія / О. В. Шавлаков, М. О. Феофентов, О. В. Панченко, О. Г. Касаткін, О. М. Усс, С. Т. Пацюк, О. В. Вавілов, Д. Х. Харлампіді – Харків: ФОП Панов А. М., 2018. – 248 с.
  3. Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій: монографія / О. В. Шавлаков, М. О. Феофентов, О. В. Панченко, О. Г. Касаткін, О. М. Усс, С. Т. Пацюк, О. В. Вавілов, Д. Х. Харлампіді – Харків: ФОП Панов А. М., 2018. – 248 с.
  4. Створення роторів турбін великої потужності: монографія. Морачковський О. К., Дмитрик В. В., Усатий О. П., Зайцев Б. П., Скульський В.Ю., Гришин М. М., Пащенко Ю. Г., Кантор О. Г., Коноваленко О.В. Харків: ФОП Панов, 2018, 225 стор.

  Поточні проекти

  • Дослідження закономірностей формування структури, технологічної міцності, службових властивостей зварних з’єднань супермар-тенситних хромистих сталей та розроблення основ технології їх зварювання ( 20201 р. – 2023 р.) ;
  • Дослідження фізико-металургійних закономірностей формування структури і властивостей зварних з’єднань сталей різних структурних класів для компонентів обладнання енергоблоків з надкритичними параметрами пари ( 2017 р.- 2021 р.) ;
  • Розробка технології лазерного зварювання кореневих швів стосовно виготовлення роторів потужних парових турбін для підвищення їх надійності і довговічності ( 2021 р. – 2025 р.) ;
  • Оптимізація технології зварювання діафрагм потужних парових турбін для підвищення надійності енергоблоків ( 2020 р. – 2021 р. ) ;
  • Розробка технології зварювання сталі 20ХН2МФА стосовно модернізованих роторів низького тиску парових турбін ( 2021 р.- 2022 р.).

  Ресурси відділу
  В проведенні робіт відділ керується сучасним рівнем наукових знань,  використовує новітні матеріали і сучасні методики.  Для проведення досліджень має необхідний комплекс устаткування, а саме – верстати для механообробки сталей, устаткування для ручного, напівавтоматичного і автоматичного зварювання під флюсом, устаткування для виготовлення зварювальних електродів і зварювальних флюсів, мікроскопи, твердоміри і  обладнання для підготовки і травлення мікрошліфів, спеціалізоване устаткування для випробування сталей і технологічної міцності зварних з’єднань, печі для термічної обробки зварних  з’єднань і зварювальних матеріалів. При необхідності використовує послуги спеціалізованих лабораторій (спектрального, газового аналізу, єлектронномікроскопічних досліджень,  механічних випробувань). В дослідженнях і випробуваннях використовує положення визнаних в світі нормативних документів.

  Співпрацює з провідними в Україні енергогенеруючими підприємствами, науковими установами та вищими учбовими закладами. Впродовж більше, ніж півстоліття,  підтримує тісні партнерські зв’язки і виконує сумісні науково-дослідні роботи з  флагманом вітчизняного турбінного будівництва – АО «Турбоатом».