• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України

  Bідділ технічної діагностики зварних конструкцій

  Недосека А.Я.
  Недосєка Анатолій Якович

  Завідувач відділу,доктор технічних наук, професор,лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки “За розробку і впровадження засобів неруйнівного контролю і технологій технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання тривалої експлуатації” (2006 р.); заслужений діяч науки і техніки України (2009 р.)

  Склад відділу

  Загальна чисельність працівників 10, у тому числі:
  2  доктори наук; 2 – кандидати наук,
  6 інженерно-технічний персонал 

  1. 1
   Недосєка Анатолій Якович

   Завідувач відділу,
   доктор технічних наук,
   професор

   Тел.: +38 044 205-20-47

   E-mail: inpat59@ukr.net, nedindpat@hotmail.com

  2. 2
   Недосєка Станіслав Анатолійович

   Доктор технічних наук, провідний науковий співробітник

   Teл.: +38 044 205-22-64

   E-mail:st_private@hotmail.com,

  3. 3
   Бойчук Ольга Іванівна

   Кандидат фізико-математичних наук,

   старший науковий співробітник

    

   Teл.: +38 044 205-25-88

   Е-mail: olga-boichuk@i.ua

  4. 4
   Яременко Михайло Андрійович

   Кандидат технічних наук,

   старший науковий співробітник

    

   Teл.: +38 044 205-24-89

   Е-mail: inpat59@ukr.net

  5. 5
   Овсієнко Марина Анатоліївна

   Науковий співробітник

   Тел.: +38 044 205-25-96

   Е-mail: inpat59@ukr.net

  6. 6
   Волошкевич Ірина Георгіївна

   Провідний інженер

   Тел.: +38 044 205-25-96

   Е-mail: ivoloshka@email.ua

  7. 7
   Гур’янов Олександр Миколайович

   Провідний інженер

   Тел.: +38 044

   Е-mail: inpat59@ukr.net

   indpat59@gmail.com

  Відділ створено у 1983 році на базі лабораторії технічної діагностики зварних конструкцій, яка працювала у цьому напрямку з 1963 року

  Основні напрямки науково-технічної діяльності

  1. Теоретичні та експериментальні дослідження явищ, що супроводжують деформування та руйнування матеріалів і зварних з’єднань в результаті швидких місцевих змін їх структури в процесі руйнування, зародження та розвитку тріщин та інших дефектів; розробка окремих напрямків теорії квантової механіки руйнування. Дослідження виконуються методами статистичної механіки, теорії та методів прогнозування, аналітичного і чисельного моделювання, теорії прийняття рішень про стан матеріалів конструкцій.
  2. Побудова діагностичних моніторингових та експертних систем і приладів, а також розробка методик їх застосування. Вказані розробки знаходять застосування на підприємствах металургійного, хімічного і нафтогазопереробного профілю, трубопровідному транспорті, енергетичних установках, вантажопідйомних спорудах і конструкціях машинобудування, в інших галузях промисловості при діагностичних обстеженнях елементів конструкцій, зварних з’єднаннях матеріалів з покриттями і без них.
  3. Розробка методичних матеріалів і випробувального обладнання. Розроблено 58 (за останні 5 років – 14) нормативних матеріалів і методик діагностування для різних галузей, підприємств та умов виробництва, в тому числі високих і низьких температур та під водою. Спільно з АТ “Відеотон” (VD2) (Угорщина) розроблено і запущено у виробництво вже 4-е покоління систем технічної діагностики “ЕМА” (стаціонарні та мобільні системи). Розроблено методику комплексної метрологічної атестації (повірки) систем АЕ діагностики (електронна частина апаратури; вимірювальні давачі; блок вимірювання координат АЕ подій; блок прогнозування руйнівних навантажень), що дозволило провести сертифікацію обладнання.

  Підготовка та перепідготовка спеціалістів
  Підготовка та перепідготовка спеціалістів в галузі технічної діагностики методом АЕ проводилася ще з 1994 р., коли Технічним комітетом сертифікації України 78 (ТК 78) було створено Атестаційний центр з підготовки та перепідготовки спеціалістів у галузі АЕ діагностики. Навчання пройшли більше 2000 спеціалістів. Наразі підготовка та перепідготовка спеціалістів здійснюється спеціалістами відділу через ДП “АЦНК при ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України”, яке належить до структури Центру Сертифікації при Українському товаристві неруйнівного контролю та технічної діагностики (ЦС при УТ НКТД).
  Практичне застосування результатів розробок
  За ініціативи та безпосередньої участі відділу на низці підприємств України створені та функціонують віддалені випробувальні центри безперервного моніторингу конструкцій із застосуванням систем ЕМА. Зворотній зв’язок і управління цими центрами встановлено через Інтернет з центру, що знаходиться у відділі 59 ІЕЗ. Змонтовано та введено в експлуатацію 11 систем для моніторингу промислових конструкцій підвищеної небезпеки (7 систем на Одеському припортовому заводі; 2 системи, що працюють при температурах 450° і 560°С, на Київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6; 2 системи на конструкціях підприємства ДП “Укрхімтрансаміак” – мостовому кілометровому переході через ріку Дніпро та мостовому переході через канал питної води в районі м. Кривий Ріг). Проведено індивідуальні випробування більше 1000 вузлів посудин, що працюють під тиском.

   

  З 2017 року відділ в рамках програми “Горизонт 2020” бере участь у міжнародній програмі AERO-UA, пілотний проект 3.1b (ґрант № 724031).

  Відділ бере участь у виконанні фундаментальних та прикладних бюджетних тем, а також цільових програм наукових досліджень НАНУ “Ресурс-1, 2, 3” та “Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб” (дві теми). Також відділ надає науково-технічні послуги за господарчими договорами за тематикою відділу.

  Публікації

  №  з/пНазваВидавництво, журнал (назва, номер, рік, сторінки) чи номер авторського свідоцтваПрізвища авторів
  1.Застосування технології акустико-емісійного контролю при оцінці стану посудин хімічного виробництваТехнічна діагностика і неруйнівний контроль. 2018. № 1. С. 34–41.А. Я. Недосєка, С. А. Недосєка, М. А. Яременко, М. А. Овсієнко
  2.Дослідження методом акустичної емісії кінетики накопичення пошкоджень при руйнуванні матеріалівТехнічна діагностика і неруйнівний контроль. 2018. № 3. С. 3–13.А. Я. Недосека, С. А. Недосека, Л. І. Маркашова, Т. О. Алєксєєнко
  3.Оцінка енергії, що витрачається на утворення пошкоджень при руйнуванні матеріалів, на основі даних акустичної емісіїТехнічна діагностика і неруйнівний контроль. 2018. № 4. С. 19–23.А. Я. Недосєка, С. А. Недосєка
  4.Акустична емісія при випробуванні композитних матеріалівТехнічна діагностика і неруйнівний контроль. 2018. № 4. С. 36–40.С. А. Недосєка, А. Я. Недосєка, М. А. Шевцова (Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ»), О. М. Гурьянов, О. О. Вамболь
  5.Особливості АЕ діагностики. Технологія, апаратура та алгоритмиТехнічна діагностика і неруйнівний контроль. 2019. № 1. С. 3–12.С. А. Недосєка, А. Я. Недосєка, М. А. Яременко, М. А. Овсієнко, О. І. Бойчук, І. Г. Волошкевич
  6.Метод акустичної емісії при проведенні контролю об’єктів нафтохіміїТехнічна діагностика і неруйнівний контроль. 2019. № 2. С. 37–40.М. А. Яременко, С. А. Недосєка, А. Я. Недосєка, М. А. Овсієнко, А. Є. Сараєв
  7.Технологія оцінки достовірності реєстрації акустико-емісійної інформації при діагностуванні конструкцій та спорудТехнічна діагностика і неруйнівний контроль. 2019. № 3. С. 13–18.С. А. Недосєка, А. Я. Недосєка, М. А. Яременко, Гереб Я. (Sensophone, Угорщина), М. А. Овсієнко, С. О. Кушніренко (ОПЗ, м. Южне), А. П. Іващенко (ДП «Укрметртестстандарт»)
  8.Визначення пошкодженості склопластика методом АЕ скануванняТехнічна діагностика і неруйнівний контроль. 2019. № 4. С. 31–39.С.А. Недосєка, А.Я. Недосєка, М.А. Шевцова (Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ»)
  9.Сучасні технології діагностування обладнання в теплоенергетичному комплексіТехнічна діагностика і неруйнівний контроль. 2019. № 4. С. 40–44.А.Я. Недосєка, С.А. Недосєка, М.А. Яременко, М.А. Овсієнко
  10.Оцінка стану і прогнозування руйнівного навантаження при акустико-емісійних випробуваннях посудин під тиском з обмеженим доступом до контрольованої поверхніТехнічна діагностика і неруйнівний контроль.

  2020. № 1. С. 8–16.

  Недосєка С.А., Яременко М.А., Овсієнко М.А., Недосєка А.Я., Журавльов С.В. (ОПЗ, м. Южне), Ободовський Б.М. (ОПЗ, м. Южне), Савченко О.К. (ОПЗ, м. Южне), Епов С.Г. (ОПЗ, г. Южне)
  11.Особливості акустичної емісії при оцінці стану матеріалів.Технічна діагностика і неруйнівний контроль.

  2020. № 2. С. 3–12.

  С. А. Недосєка, А. Я. Недосєка, О. І. Бойчук, М. А. Яременко, М. А. Овсієнко
  12.Службові властивості сталей 09Г2С, 14ХГС і сталі 20 після тривалого терміну експлуатаціїТехнічна діагностика і неруйнівний контроль.

  2020. № 2. С. 26–30.

  С.А. Недосєка, А.Я. Недосєка, М.А. Яременко, М.А. Овсієнко
  13.Системи акустико-емісійного моніторингу при технічному діагностуванні промислових об’єктів.Технічна діагностика і неруйнівний контроль.

  2020. № 3. С. 37–42.

  Недосєка А.Я., Недосєка С.А., Яременко М.А., Овсієнко М.А.
  14.Адаптація систем АЕ моніторингу до вимог промисловостіНадійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд. Збірник наукових статей за результатами, отриманими в 2016-2020 рр. Київ : Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, 2020. 733 с., С. 219-227.Недосєка С.А., Недосєка А.Я., Яременко М.А., Овсієнко М.А.
  15.Інтегрування методу АЕ в технологію ремонту і продовження ресурсу металоконструкційТехнічна діагностика і неруйнівний контроль.

  2021. № 1. С. 11–16.

  А. Я. Недосєка, С. А. Недосєка, М. А. Яременко, М. А. Овсієнко, О. К. Савченко (ОПЗ, м. Южне), С. Г. Епов (ОПЗ, м. Южне)
  16.Впровадження технології АЕ моніторингу на ОПЗ

   

  Технічна діагностика і неруйнівний контроль.

  2021. № 3. С. 11–16.

  С. В. Журавльов (ОПЗ, м. Южне), Б. М. Ободовський (ОПЗ, м. Южне), М. А. Яременко, А. Я. Недосєка, С. А. Недосєка, М. А. Овсієнко
  17.Метод акустичної емісії при оцінюванні стану зварних швів та їх службових властивостей. Частина 1. Вплив типу зварного з’єднання на акустичну емісіїАвтоматичне зварювання. 2021. № 2. С. 26–32.Недосєка С.А., Недосєка А.Я., Яременко М.А., Бойчук О.І., Овсієнко М.А.
  18.Метод акустичної емісії при оцінюванні стану зварних швів та їх службових властивостей. Частина 2. Практичне застосуванняАвтоматичне зварювання. 2021. № 4. С. 36–48.

   

  Недосєка С.А., Недосєка А.Я., Яременко М.А., Бойчук О.І., Овсієнко М.А.

  У 2012 році четверте видання навчального посібника А.Я. Недосєки “Основы расчета и диагностики сварных конструкций” под ред. академика Б.Е. Патона було видано у вигляді монографії в Великобританії видавництвом “Cambridge International Science Publishing Limited”. У 2020 р. вийшло з друку п’яте видання учбового посібника, написане спільно з С.А. Недосєкою, а у 2021 р. – окремим виданням – 7-а глава, яка є продовженням посібника у напрямку практичного застосування. У 2012 році вийшов методичний альбом “Акустическая эмиссия и ресурс конструкций”. Результати робіт спеціалістів відділу публікуються в журналах “Технічна діагностика та неруйнівний контроль” та “Автоматичне зварювання” (“The Paton Welding Journal”).