• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
    Національної академії наук України

    Наноструктурні системи, нанотехнології та наноматеріали

    • розробка технологій отримання наноматеріалів

    • розробка технологій формування наноструктурованих матеріалів та покриттів

    • розробка технології з’єднання наноструктурованих матеріалів