• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України
  12/10/2022

  Наказом Міністерства освіти і науки України #894 від 10.10.2022 в Інституті електрозварювання ім.Є.О.Патона утворено спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук Д26.182.01 строком на три роки.

  Профіль ради: 05.02.01 «Матеріалознавство», 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології», 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів». 

  Персональний склад ради та повний текст наказу 

  Новини