• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
    Національної академії наук України

    ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ