• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
    Національної академії наук України

    Додаток 13 Згода на опонування дисертації_ (1)