• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України
  03/08/2022

  Відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Тіткова Євгенія Петровича

  05 жовтня 2022 року о 10-00 на засіданні разової  спеціалізованої вченої ради при Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України за адресою 03150, м. Київ-150, вул. Казимира Малевича, 11, відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Тіткова Євгенія Петровича на тему «Структура та фазовий склад зносостійких покриттів, отриманих методом багатокамерного детонаційного напилення» за спеціальністю 132 «Матеріалознавство».  Науковий керівник: д.т.н., с.н.с. Берднікова Олена Миколаївна.

  Анотація дисертації

  Дисертаційна робота

  Дисертація з електронним підписом

  Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

  Наказ щодо утворення ради

  Рецензія Хаскіна В.Ю.

  Рецензія Войнаровича С.Г.

  Відгук офіційного опонента Духоти О.І.

  Відгук офіційного опонента Смирного І.В.

  Рішення

  Відеозапис захисту дисертації

   

   

   

  Захист дисертацій