• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
  Національної академії наук України
  10/01/2023

  Відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Войтенка Олександра Миколайовича

  14 березня  2023 р.  о 10-00 на засіданні разової  спеціалізованої вченої ради при Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України за адресою 03150, м. Київ-150, вул. Казимира Малевича, 11, відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Войтенка Олександра Миколайовича на тему «Мікроплазмове адитивне наплавлення просторових виробів з металевих матеріалів» за спеціальністю 132 «Матеріалознавство».  Науковий керівник: чл-кор НАН України, д.т.н., проф. Коржик Володимир Миколайович.

  Дисертаційна робота з електронним підписом

  Анотація

  Висновок про наукову новизну

  Наказ про створення ради

  Bідгук офіційного опонента Пащенка В.М.

  Відгук офіційного опонента Фіалко Н.М.

  Рецензія Рябцева І.О.

  Рецензія Тунік А.Ю.

  Рішення

  Відеозапис захисту дисертації

  Захист дисертацій